Sunday, August 5, 2012

Xác nhận: Google biết trang web của bạn?

Standard

Xác nhận: Google biết trang web của bạn?

 • Sơ đồ trang web: cách tốt nhất để cung cấp các thông tin của Google vào trang web, để cập nhật tần số, ngày sửa đổi cuối cùng và trang web làm cho các trang web tương đối prioritásáról. Để biết thêm thông tin về việc tạo ra Sơ đồ trang web và nộp .

 • Kết quả Google News Nếu trang web của bạn cũng bao gồm tin tức, bạn có thể gửi nó để có được thành một trong Google News . Sau khi bao gồm các trang web tin tức, bản đồ có thể thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi những tin tức mới nhất. (Tin tức của bản đồ trang web là hiện chỉ có sẵn trong các trang web tiếng Anh.) Để biết thêm thông tin về bản đồ trang web Tin tức .

 • Lưu Trữ Kết quả tìm kiếm: Nếu trang web của bạn cung cấp hírtartalmat trước đó (hoặc miễn phí hoặc thuê bao), bạn có thể yêu cầu bao gồm các tìm kiếm trang web hírarchívumbeli. Để biết thêm thông tin về tìm kiếm hírarchívumbeli .

 • Kết quả tìm kiếm địa phương: Nếu bạn duy trì một trang web thương mại cho một khu vực địa lý cụ thể, các dịch vụ Google Sites sẽ thấy chúng tôi thông tin. Dựa trên những có thể có giá trị, kết quả có liên quan về mặt địa lý để phục vụ người sử dụng tìm kiếm Internet và người sử dụng Google Maps. Để biết thêm thông tin trên các trang web của Google .

 • Kết quả video Nếu bạn có nội dung video YouTube hoặc nhà cung cấp dịch vụ video khác có thể xuất bản trang web của bạn. Người sử dụng Google Video hoặc YouTube video trực tiếp để tìm các trang kết quả tìm kiếm. Nếu video của bạn bao gồm các dịch vụ khác, các kết quả tìm kiếm sẽ xuất hiện trong hình thu nhỏ video.


 • ------------------ HẾT ------------------


  NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
  PHÁT TRIỂN
  WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN

  0 comments:

  Post a Comment