Showing posts with label WordPress Themes. Show all posts
Showing posts with label WordPress Themes. Show all posts

Wednesday, June 28, 2017

Thông tin về màu #4c1c24

Standard
Trang này trình bày nhiều thông tin rất chi tiết về mã màu #4c1c24(còn được biết với tên là màu bordeaux). Trong không gian màu RGB, giá trị màu #4c1c24 là bao gồm 76(29.8%) màu đỏ, 28(10.98%) xanh lục và 36(14.12%) xanh lam. Giá trị của nó trong hệ thập phân là 4987940. Trong không gian màu CMYK, nó bao gồm 0% xanh lơ, 63.16% hồng sẫm, 52.63% màu vàng và 70.2% sắc đen. Trong không gian màu HSL, giá trị HUE là 350 độ, độ bão hòa là 46.15% và độ sáng 20.39%.
Màu #4c1c24 chứa chủ yếu là màu Đỏ, là một màu nóng và màu websafe gần giống nhất là #333333. Màu #4c1c24 có thể thu được bằng cách pha trộn giữa màu #983848 với #000000. Nhiều thông tin chi tiết khác như mô tả, chuyển đổi, phân tích, màu phối hợp, sắc thái, mức độ, màu thay thế, xem trước trong css/html and hình nền của màu này, vui lòng xem thông tin bên dưới đây.
ảnh có màu #4c1c24 bordeaux #4c1c24 rgb color chart bar #4c1c24 cmyk color chart bar
Mô tả bằng lời về màu #4c1c24 : hồng-đỏ đậm, đỏ mồng gà đậm.

Chuyển đổi vào các hệ màu khác của màu #4c1c24

  • Hệ thập lục4c, 1c, 24
  • Hệ thập phân76, 28, 36
  • Hệ bát phân114, 034, 044
  • Hệ nhị phân01001100, 00011100, 00100100
  • Phần trăm RGB29.8%, 10.98%, 14.12%
  • XYZ3.7142, 2.4944, 1.9548
  • xyY0.455, 0.3056, 2.4944
  • CMYK0%, 63.16%, 52.63%, 70.2%
  • HSL350°, 46.15, 20.39
  • HSV(HSB)350°, 63.16, 29.8
  • CIE-L*AB17.893, 23.581, 6.067
  • CIE-L*CH17.893, 24.349, 14.429
  • CIE-L*UV17.893, 27.518, 2.18
  • Hunter-Lab15.794, 14.339, 3.717

Phân tích màu #4c1c24

Thành phần R-G-B
Grayscale
Websafe gần nhất, Nghịc đảo

Các màu phối hợp với #4c1c24

Màu bổ sung của #4c1c24 là #1c4c44. Các màu bổ sung chia tách của #4c1c24 là #1c3c4c và #1c4c2c. Các màu tương tự của #4c1c24 là #4c1c3c và #4c2c1c. Bộ ba màu(triadic colors) của #4c1c24 là #1c244c và #244c1c
Màu bổ sung
Màu bổ sung chia tách
Các màu tương tự
Bộ ba màu(triadic color)
Bộ tứ màu(tetradic color)
Màu đơn sắc(monochromatic color)

Các sắc thái của #4c1c24

Sắc thao được tạo bằng cách thêm sắc đen, sắc trắng vào màu. Trong ví dụ này, màu #040202 là màu tối nhất, trong khi màu #fbf5f6 là màu sáng nhất.

Các mức độ của #4c1c24

Thu được bằng cách thêm sắc sám vào màu. Trong trường hợp này, màu #343434 có độ bão hòa thấp nhất, trong khi màu #640414 có độ bão hòa cao nhất.

Các màu có thể thay thế cho màu #4c1c24

Bên dưới đây, trang này hiển thị một số màu gần với màu #4c1c24. Một tập hợp các màu liên quan có thể ữu ích nếu bạn cần tìm các màu phù hợp hơn so với màu bạn đã chọn.

#4c1c24 dùng trong in HTML/CSS

Chữ có màu #4c1c24
Chữ này có màu chữ là màu #4c1c24.
<span style="color:#4c1c24;">Chữ ở đây</span>
Chữ có bóng là màu #4c1c24
Chữ có bóng là màu #4c1c24.
<span style="text-shadow:2px 2px 3px #4c1c24;">Text here</span>
#4c1c24 dùng như màu nền
Đoạn văn này có màu nền là màu #4c1c24.
<p style="background-color:#4c1c24;">Nội dung ở đây</p>
#4c1c24 dùng như màu viền
Mục này có màu viền là màu #4c1c24.
<div style="border:1px solid #4c1c24;">Nội dung ở đây</div>
CSS sử dụng màu #4c1c24
.text{color:#4c1c24;}
.background{background-color:#4c1c24;}
.border{border:1px solid #4c1c24;}

Nguồn tin: sưu tầm   

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN