Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

Standard
Sẽ phạt tới 200 triệu đồng đối với doanh nghiệp viễn thông di động không kết nối thông tin thuê bao với cơ sở dữ liệu của Bộ TT&TT

Ngày 24/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định ban hành Nghị định số 49/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 và Điều 30 của Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tấn số vô tuyến điện.


Theo Nghị định 49/2017/NĐ-CP, các doanh nghiệp viễn thông phải tuân thủ đầy đủ  và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quy định, chỉ được cung cấp dịch vụ viễn thông di động cho thuê bao sau khi đã hoàn thành việc rà soát, kiểm tra, bảo đảm thông tin thuê bao của các cá nhân, tổ chức trong cơ sở dữ liệu tập trung của mình đã được đối chiếu, nhập, lưu giữ, quản lý đúng quy định.

Xây dựng hệ thống kỹ thuật, cơ sở dữ liệu tập trung để nhập, lưu giữ, quản lý thông tin trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ của thuê bao, bao gồm: thông tin thuê bao quy định tại khoản 5 Điều này; ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ của thuê bao; trạng thái hoạt động của thuê bao: đang hoạt động, tạm dừng dịch vụ một chiều (chỉ nhận được cuộc gọi đến) hoặc tạm dừng dịch vụ hai chiều (không thực hiện được cuộc gọi đi và không nhận được cuộc gọi đến); số lượng số thuê bao mà cá nhân, tổ chức đang sử dụng; ngày chấm dứt sử dụng dịch vụ (đối với các thuê bao đã chấm dứt sử dụng dịch vụ hoặc đã chuyển quyền sử dụng). Đối với các thuê bao đã chấm dứt sử dụng dịch vụ hoặc đã chuyển quyền sử dụng dịch vụ cho cá nhân, tổ chức khác phải tiếp tục lưu giữ thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu tối thiểu 2 năm.

Kết nối cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung của doanh nghiệp với cơ sở dữ liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an theo quy định của pháp luật;

Xây dựng, tổ chức, thực hiện quy trình nội bộ để thường xuyên rà soát, kiểm tra, bảo đảm thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu tập trung của mình tuân thủ đúng quy định;

Đặc biệt, trường hợp cá nhân, tổ chức không thực hiện theo yêu cầu, tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều sau 15 ngày kể từ ngày đầu tiên gửi thông báo đồng thời thông báo thuê bao sẽ bị tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều sau 15 ngày tiếp theo nếu không thực hiện. Tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều sau 15 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều đồng thời thông báo thuê bao sẽ được thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông sau 30 ngày tiếp theo nếu không thực hiện.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định mức xử phạt đối với trường hợp đại lý và doanh nghiệp viễn thông nếu để xảy ra sai phạm. Mức phạt có thể lên tới 200 triệu đồng đối với doanh nghiệp viễn thông di động không kết nối cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung của doanh nghiệp với cơ sở dữ liệu của Bộ TT&TT hoặc của Bộ Công an. Ngoài ra, doanh nghiệp vi phạm các quy định về giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, lưu giữ và sử dụng thông tin thuê bao có thể bị phạt tiền. Cụ thể, các mức phạt như sau:

Phạt từ 20.000 – 30.000 triệu đồng nếu không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin hoặc không chứng minh thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu của điểm cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 15 Nghị định 25/2011/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định này.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với việc bán SIM thuê bao di động khi không được doanh nghiệp viễn thông di động ký hợp đồng ủy quyền giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung hay là mua bán, trao đổi hoặc sử dụng SIM đa năng, thiết bị có chức năng kích hoạt sẵn dịch vụ cho SIM thuê bao không cần phải bẻ SIM để nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước cho SIM thuê bao.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung khi không được ủy quyền theo quy định.

Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với doanh nghiệp viễn thông di động không thông báo hoặc không yêu cầu các thuê bao thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung khi phát hiện thông tin thuê bao không đúng quy định.

Trong thời gian 3 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm ký hợp đồng với các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền; rà soát, thông báo, thanh lý hợp đồng, thu hồi toàn bộ các SIM thuê bao di động đã được doanh nghiệp phân phối cho các đại lý. Sau thời gian này, toàn bộ hoạt động quản lý thông tin thuê bao, xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo các quy định tại Nghị định này.

Nghị định 49/2017/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2017.
Nguồn tin:  mic.gov.vn 

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN


Nghị định 49/2017/NĐ-CP: Thắt chặt quản lý thuê bao di động trả trước, loại bỏ tình trạng sim rác, sim ảo

Standard
Ngày 24/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Trong những năm vừa qua, với chính sách mở cửa thị trường, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp phát triển, thị trường viễn thông di động đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Hiện nay, tổng số thuê bao di động tại Việt Nam đạt hơn 120 triệu và được đánh giá là một trong những nước có mật độ thuê bao viễn thông trên 100 dân cao trên thế giới. Tuy nhiên, hầu hết các thuê bao di động hiện nay là thuê bao di động trả trước (chiếm hơn 95%), và số thuê bao di động trả trước có thông tin không chính xác chiếm một tỉ lệ rất lớn.
Về cơ bản pháp luật hiện hành về viễn thông (Luật Viễn thông, Nghị định 25/2011/NĐ-CP, Nghị định 174/2013/NĐ-CP, Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT về quản lý thuê bao trả trước) đã tạo ra hành lang pháp lý khá đầy đủ về việc quản lý thông tin thuê bao di động trả trước nhưng kết quả triển khai chưa được như mong muốn; tình trạng SIM thuê bao kích hoạt sẵn, thông tin thuê bao không đúng, SIM rác vẫn còn tồn tại phổ biến.
 
Trong bối cảnh yêu cầu có được cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao chính xác để phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần hạn chế tin nhắn rác, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông, Nghị định số 49/2017/NĐ-CP được ban hành với mục đích sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý thuê bao di động nhằm khắc phục các kẽ hở pháp lý, tăng tính hiệu quả và khả thi trong công tác quản lý thông tin thuê bao.
 
Cổng TTĐT Bộ TT&TT  xin giới thiệu những nội dung chủ yếu của Nghị định 49/2017/NĐ-CP để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người tiêu dùng nắm bắt và thực hiện Nghị định:
 
1. Việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung chỉ được thực hiện tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp thiết lập hoặc điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp viễn thông khác thiết lập được doanh nghiệp viễn thông ký hợp đồng ủy quyền (không còn hình thức điểm giao dịch được doanh nghiệp viễn thông ủy quyền cho các hộ kinh doanh).
 
2. SIM thuê bao di động chỉ được cung cấp tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông.
 
3. Với mỗi mạng viễn thông di động, cá nhân cần xuất trình giấy tờ và ký  xác nhận thông tin thuê bao đối với 3 số thuê bao di động trả trước đầu tiên, từ số thuê bao di động trả trước thứ tư trở đi, cần ký hợp đồng với doanh nghiệp viễn thông. Đối với tổ chức phải cung cấp đầy đủ thông tin của mỗi cá nhân sử dụng từng số thuê bao mà tổ chức đăng ký.
 
20170905-ta1.jpg
 
Ảnh minh họa.
 
4. Doanh nghiệp viễn thông di động chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, kể cả các điểm ủy quyền; chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin thuê bao.
 
5. Trong thời gian 3 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm ký hợp đồng với các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền; rà soát, thông báo, thanh lý hợp đồng, thu hồi toàn bộ các SIM thuê bao di động đã được doanh nghiệp phân phối cho các đại lý. Sau thời gian này, các điểm đăng ký thông tin thuê bao, đại lý phân phối SIM thuê bao đang hoạt động nếu không được doanh nghiệp viễn thông ký hợp đồng ủy quyền giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định tại Nghị định này phải ngừng hoạt động tiếp nhận, đăng ký thông tin thuê bao, bán SIM.
 
6. Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, doanh nghiệp viễn thông di động có trách nhiệm rà soát, hướng dẫn, yêu cầu các thuê bao di động trả trước đang sử dụng dịch vụ của mình mà thông tin thuê bao chưa tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định này thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định tại Nghị định này. Sau 12 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, doanh nghiệp phải đảm bảo toàn bộ thông tin thuê bao di động được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp là đầy đủ, chính xác.
 
7. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng số thuê bao đã được cung cấp; thực hiện việc giao kết lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung sử dụng số thuê bao với doanh nghiệp viễn thông theo đúng các quy định của pháp luật khi chuyển quyền sử dụng số thuê bao. Tự kiểm tra thông tin thuê bao của mình trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp hoặc nhắn tin TTTB gửi 1414; Có trách nhiệm cập nhật lại thông tin thuê bao khi phát hiện thông tin thuê bao của mình không đúng hoặc khi nhận được thông báo của doanh nghiệp viễn thông về thông tin thuê bao không đúng quy định.
 
8. Nghị định đưa ra các mức xử phạt nặng cho các hành vi vi phạm với từng chủ thể (doanh nghiệp viễn thông di động, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông di động, chủ thuê bao viễn thông di động), đặc biệt là hành vi cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân có thông tin thuê bao không đúng quy định. Một số quy định xử phạt đáng chú ý bao gồm:
 
- Phạt doanh nghiệp viễn thông di động với mức xử phạt cao (mức phạt lên đến 1.000.000 đồng trên mỗi số thuê bao) đối với việc cung cấp dịch vụ cho chủ thuê bao có thông tin thuê bao không đúng quy định. Ngoài phạt doanh nghiệp, còn có thể phạt cả Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp viễn thông di động đối với các sai phạm lớn (mức phạt lên tới 100.000.000 đồng). Ngoài ra còn các hình thức xử phạt bổ sung, khắc phục hậu quả như buộc doanh nghiệp viễn thông đi động nộp lại tổng số tiền đã được nạp vào tài khoản chính của SEVI đối với các thuê bao được cung cấp dịch vụ vi phạm quy định.
 
- Phạt tiền doanh nghiệp viễn thông di động đến 30.000.000 đồng với mỗi điểm cung cấp dịch vụ viễn thông không tuân thủ đúng quy định khi thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;
 
- Phạt tiền tổ chức, cá nhân đến 40.000.000 đồng khi bán, lưu thông SIM thuê bao đã nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ; bán SIM thuê bao di động khi không được doanh nghiệp viễn thông di động ký hợp đồng ủy quyền;
 
- Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp hoặc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để giả mạo thông tin, ảnh chụp giấy tờ của cá nhân, tổ chức, ảnh chụp người trực tiếp đến giao kết hợp đồng để thực hiện việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông./.

Nguồn tin: mic.gov.vn 

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN


Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

Biến Laptop-PC cùi thành máy tính Adroid 4.4 mạnh mẽ

Standard
Bài viết dưoi' đây mình đã thực hiện thành cong trên con Lap cùi Lenovo T61 win 7, chạy nhanh như gio' Android xịn chứ ko chạy máy ảo chậm giề giề. 

Win XP hay 8 chắc cũng cùng như vậy, co' thể biến con table win 8 pro cùi bắp chạy song song 2 hdh

nhanh mưot như LG-G2 và Nexus 7 mình khẳng định luon vậy.

Dễ cài đặt và sd, khi reboot sẽ song song 2 hdh như mình cài 2 Win XP+Win 7 vậy: hay là các phím tắt của PC cũng dùng đc trên Android, Alt+tab là chuyển ứng dụng, Alt+home về màn hình chủ, Ctlr+V là paste, phím ESC giong phím back trên MTB android

Tải về pm sau: 
1/
http://unetbootin.sourceforge.net/

cài trên PC

2/ tải về android 4.4 phiên bản new nhất
https://code.google.com/p/android-x86/downloads/list

3/ Tiến hành cài đặt sau đó khởi chạy UNetbootin. Bạn hãy bấm vào tùy chọn Diskimage rồi bầm vào nút … và chỉ đường dẫn đến tập tin ISO của Android x86 vừa được tải xuống. Tiếp theo, bạn hãy chọn Type là HDD( chay tren Ram) hay Type la USB neu cam USB vao

[​IMG]

UNetbootin sẽ tiến hành chạy qua 4 bước, sau khi hoàn thành việc copy các tập tin, sẽ có hai tùy chọn cho bạn đó là bấm vào Reboot Now để khởi động lại máy tính và chạy Android hoặc bấm vào Exit để thoát ứng dụng và chạy Android vào lúc khác.


[​IMG]


Như vậy bạn đã có PC có khả năng chạy Adroid rồi

4. Khởi động lại máy và boot bằng Unetbootin và thưong thức Android chính goc


Sau khi cài xong, khởi động lại các bạn sẽ có màn hình Boot với 3 tùy chọn, tùy chọn đầu là khởi động Adroid, tùy chọn thứ 3 là khởi động Win bạn đã cài. Vậy là đã có thể vào được Adroid 4.0 trên PC được rồi đó, giao diện tương tự như trên máy tính bảng, và các bạn dùng chuột để chạm và nhấn nhé :D nhập tài khoản Google và tiến hành khám phá thôi ;)

[​IMG]


[​IMG]
(cai vao HDD luc setup o man hinh khoi dong can phai ta0 hdd dinh dang Ext3 tru0c khi cai`)


Nguồn tin: http://lgviet.com/forum/threads/bien-laptop-pc-cui-thanh-may-tinh-adroid-4-4-manh-me.9785/ 

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN


Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Dịch vụ đi chung xe bị “tuýt còi”, Grab nói gì?

Standard
Mặc dù bị Bộ Giao thông Vận tải “tuýt còi” cấm nhưng dịch vụ đi xe chung GrabShare vẫn hoạt động...Dịch vụ đi chung xe bị “tuýt còi”, Grab nói gì?
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Grab Taxi và Công ty TNHH Uber Việt Nam không thực hiện dịch vụ đi chung xe đối với xe hợp đồng.
Cụ thể, Công ty TNHH Grab Taxi đang triển khai dịch vụ đi chung xe GrabShare kết hợp hai cuốc xe có cùng lộ trình di chuyển trên một chuyến xe.
Còn Công ty TNHH Uber Việt Nam mới đưa ra kế hoạch triển khai giải pháp giao thông thông minh UberPOOL, chưa có lộ trình thực hiện cụ thể.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng theo Công văn số 1850 của Thủ tướng và Quyết định số 24 của Bộ Giao thông Vận tải là việc sử dụng thông điệp dữ liệu điện tử trong giao dịch thuê xe ôtô thay cho hợp đồng vận tải bằng văn bản.
Trong khi đó, Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ôtô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ quy định hợp đồng vận chuyển hành khách được ký kết giữa đơn vị kinh doanh vận tải với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê cả chuyến xe. Đối với mỗi chuyến xe đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được kỷ kết 1 hợp đồng vận chuyển khách.
Việc GrabShare và UberPOOL có thêm hợp đồng với nhiều khách là không đúng với quy định của pháp luật hiện hành. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Công ty TNHH Grab Taxi và Công ty TNHH Uber Việt Nam không thực hiện dịch vụ GrabShare và UberPOOL đối với xe hợp đồng.
Yêu cầu này còn được Bộ Giao thông Vận tải đặt ra đối với tất cả các đơn vị tham gia thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng không triển khai dịch vụ tương tự đối với xe hợp đồng.
Mặc dù bị Bộ Giao thông Vận tải “tuýt còi”, cấm hoạt động song đến thời điểm hiện tại, Grab vẫn đang triển khai dịch vụ GrabShare trên các chuyến xe.
Trao đổi với VnEconomy, đại diện Grab Việt Nam cho hay, GrabShare là một tính năng mới của GrabCar và hoàn toàn nằm trong phạm vi của đề án thí điểm xe hợp đồng điện tử GrabCar.
“Chúng tôi vẫn đang làm việc tích cực với Bộ Giao thông Vận tải để hoàn thiện về mặt kỹ thuật, cụ thể là về phương thức thể hiện của hợp đồng vận tải cho phù hợp với các quy định hiện hành. Đây là quá trình diễn ra tương tự trước đây khi Grab làm việc với các cơ quan chức năng để xây dựng Đề án thí điểm xe hợp đồng điện tử GrabCar”, bà Nguyễn Thu An, Giám đốc Truyền thông Grab Việt Nam, nói.
Cũng theo Giám đốc Truyền thông Grab Việt Nam, công ty đã giải thích và tham vấn với rất nhiều bộ, ngành, cơ quan để thống nhất về phương thức giao kết hợp đồng vận tải điện tử cho phù hợp với các quy định.
“Grab hiểu rằng sự có mặt và phát triển của công nghệ đã tạo ra những sự thay đổi lớn trong ngành vận tải và đôi khi gây ra sự bối rối trong việc áp dụng pháp luật. Tuy nhiên không phải vì vậy mà chúng ta hoàn toàn loại bỏ hay kết luận điều đó là trái pháp luật. Chúng tôi tin rằng chỉ cần một tính năng mang lại lợi ích cho người dân, cho doanh nghiệp và cho xã hội thì các cơ quan Chính phủ sẽ hoàn toàn ủng hộ và tạo điều kiện phát triển”, bà An cho hay.
Trước đó, ngày 9/5/2017, Grab chính thức ra mắt dịch vụ GrabShare tại Tp.HCM. GrabShare tận dụng nền tảng dịch vụ có sẵn của GrabCar, cho phép hành khách tận hưởng chi phí rẻ hơn lên đến 30% so với dịch vụ GrabCar thông thường, đồng thời giúp đối tác tài xế tăng thêm thu nhập nhờ kết hợp hai cuốc xe có cùng lộ trình di chuyển trên một chuyến xe.
Đến ngày 8/6, GrabShare tiếp tục tấn công ra thị trường Hà Nội. Tuy nhiên, tương tự như GrabCar, sự xuất hiện của GrabShare cũng gặp phải sự phản đối của Hiệp hội Taxi Tp.HCM.
Ông Tạ Long Hỷ với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội Taxi Tp.HCM (đồng thời là Phó tổng giám đốc Vinasun - doanh nghiệp taxi thị phần số 1 Tp.HCM), kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải giao Thanh tra Bộ ra quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm của Công ty TNHH GrabTaxi. Đồng thời yêu cầu Công ty TNHH GrabTaxi dừng ngay tính năng đi chung xe GrabShare trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Nguồn tin:   

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN


Đi nhờ nhà nhà vệ sinh rồi dâm ô bé 3 tuổi

Standard
Tin từ Viện KSND huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) ngày 28-6, cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với T.B.K (SN 1983, ngụ xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar) để điều tra làm rõ hành vi dâm ô đối với trẻ em.
Đi nhờ nhà nhà vệ sinh rồi dâm ô bé 3 tuổi - 1
Ảnh minh họa
Thông tin ban đầu cho biết, chiều 22-6, K. cùng bạn là anh Ph. C. ngồi nhậu tại nhà hàng xóm anh C. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, K đi qua nhà anh C để vệ sinh. Khi đi vào phòng khách, K thấy con gái anh C là cháu P.T.B. (SN 2014) đang nằm ngủ trên võng nên nảy sinh ý định dâm ô với cháu B.
K bế cháu B ra sau khu vực nhà bếp rồi thực hiện hành vi dâm ô với cháu B. Lúc này, cháu B tỉnh dậy và khóc nên K dừng lại rồi đi sang nhà hàng xóm nhậu tiếp.
Sau khi về nhà, thấy cháu B có biểu hiện bất thương nên anh C đã kiểm tra và phát hiện phần kín cháu B bị tổn thương. Nghi ngờ K thực hiện hành vi đồi bại với con mình nên anh C đã làm đơn tố cáo. Tại cơ quan điều tra, bước đầu K đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nguồn tin:24h.com.vn   

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN


Bảng màu CMYK RGB thông dụng

Standard
Chúng tôi cung cấp toàn bộ hệ số màu của RGB, CMYK, HEX. Thật tuyệt vời đối với designer phải không. Bảng màu này được sắp xếp theo RGB – CMYK – HEX cho các bạn dễ ứng dụng vào các tác phẩm của mình. Các bạn nhớ đóng góp ý kiến giúp chúng tôi hoàn thành bảng màu này một cách chính xác và đầy đủ hơn nhé. Cảm ơn và chúc các bạn thành công.

STT C M Y K R G B HEX-16
1 0 100 100 45 139 0 22 8B0016
2 0 100 100 25 178 0 31 B2001F
3 0 100 100 15 197 0 35 C50023
4 0 100 100 0 223 0 41 DF0029
5 0 85 70 0 229 70 70 E54646
6 0 65 50 0 238 124 107 EE7C6B
7 0 45 30 0 245 168 154 F5A89A
8 0 20 10 0 252 218 213 FCDAD5
9 0 90 80 45 142 30 32 8E1E20
10 0 90 80 25 182 41 43 B6292B
11 0 90 80 15 200 46 49 C82E31
12 0 90 80 0 223 53 57 E33539
13 0 70 65 0 235 113 83 EB7153
14 0 55 50 0 241 147 115 F19373
15 0 40 35 0 246 178 151 F6B297
16 0 20 20 0 252 217 196 FCD9C4
17 0 60 100 45 148 83 5 945305
18 0 60 100 25 189 107 9 BD6B09
19 0 60 100 15 208 119 11 D0770B
20 0 60 100 0 236 135 14 EC870E
21 0 50 80 0 240 156 66 F09C42
22 0 40 60 0 245 177 109 F5B16D
23 0 25 40 0 250 206 156 FACE9C
24 0 15 20 0 253 226 202 FDE2CA
25 0 40 100 45 151 109 0 976D00
26 0 40 100 25 193 140 0 C18C00
27 0 40 100 15 213 155 0 D59B00
28 0 40 100 0 241 175 0 F1AF00
29 0 30 80 0 243 194 70 F3C246
30 0 25 60 0 249 204 118 F9CC76
31 0 15 40 0 252 224 166 FCE0A6
32 0 10 20 0 254 235 208 FEEBD0
33 0 0 100 45 156 153 0 9C9900
34 0 0 100 25 199 195 0 C7C300
35 0 0 100 15 220 216 0 DCD800
36 0 0 100 0 249 244 0 F9F400
37 0 0 80 0 252 245 76 FCF54C
38 0 0 60 0 254 248 134 FEF889
39 0 0 40 0 255 250 179 FFFAB3
40 0 0 25 0 255 251 209 FFFBD1
41 60 0 100 45 54 117 23 367517
42 60 0 100 25 72 150 32 489620
43 60 0 100 15 80 166 37 50A625
44 60 0 100 0 91 189 43 5BBD2B
45 50 0 80 0 131 199 93 83C75D
46 35 0 60 0 175 215 136 AFD788
47 25 0 40 0 200 226 177 C8E2B1
48 12 0 20 0 230 241 216 E6F1D8
49 100 0 90 45 0 98 65 006241
50 100 0 90 25 0 127 84 007F54
51 100 0 90 15 0 140 94 008C5E
52 100 0 90 0 0 160 107 00A06B
53 80 0 75 0 0 174 114 00AE72
54 60 0 55 0 103 191 127 67BF7F
55 45 0 35 0 152 208 185 98D0B9
56 25 0 20 0 201 228 214 C9E4D6
57 100 0 40 45 0 103 107 00676B
58 100 0 40 25 0 132 137 008489
59 100 0 40 15 0 146 152 009298
60 100 0 40 0 0 166 173 00A6AD
61 80 0 30 0 0 178 191 00B2BF
62 60 0 25 0 110 195 201 6EC3C9
63 45 0 20 0 153 209 211 99D1D3
64 25 0 10 0 202 229 232 CAE5E8
65 100 60 0 45 16 54 103 103667
66 100 60 0 25 24 71 133 184785
67 100 60 0 15 27 79 147 1B4F93
68 100 60 0 0 32 90 167 205AA7
69 85 50 0 0 66 110 180 426EB4
70 65 40 0 0 115 136 193 7388C1
71 50 25 0 0 148 170 214 94AAD6
72 30 15 0 0 191 202 230 BFCAE6
73 100 90 0 45 33 21 81 211551
74 100 90 0 25 45 30 105 2D1E69
75 100 90 0 15 50 34 117 322275
76 100 90 0 0 58 40 133 3A2885
77 85 80 0 0 81 31 144 511F90
78 75 65 0 0 99 91 162 635BA2
79 60 55 0 0 130 115 176 8273B0
80 45 40 0 0 160 149 196 A095C4
81 80 100 0 45 56 4 75 38044B
82 80 100 0 25 73 7 97 490761
83 80 100 0 15 82 9 108 52096C
84 80 100 0 0 93 12 123 5D0C7B
85 65 85 0 0 121 55 139 79378B
86 55 65 0 0 140 99 164 8C63A4
87 40 50 0 0 170 135 184 AA87B8
88 25 30 0 0 201 181 212 C9B5D4
89 40 100 0 45 100 0 75 64004B
90 40 100 0 25 120 0 98 780062
91 40 100 0 15 143 0 109 8F006D
92 40 100 0 0 162 0 124 A2007C
93 35 80 0 0 143 0 109 AF4A92
94 25 60 0 0 197 124 172 C57CAC
95 20 40 0 0 210 166 199 D2A6C7
96 10 20 0 0 232 211 227 E8D3E3
97 0 0 0 10 236 236 236 ECECEC
98 0 0 0 20 215 215 215 D7D7D7
99 0 0 0 30 194 194 194 C2C2C2
100 0 0 0 35 183 183 183 B7B7B7
101 0 0 0 45 160 160 160 A0A0A0
102 0 0 0 55 137 137 137 898989
103 0 0 0 65 112 112 112 707070
104 0 0 0 75 85 85 85 555555
105 0 0 0 85 54 54 54 363636
106 0 0 0 100 0 0 0 000000
EEEEEE Dddddd CCCCCC BBBBBB AAAAAA 999999
888888 777777 666666 555555 444444 333333
222222 111111 000000 FF0000 EE0000 DD0000
CC0000 BB0000 AA0000 990000 880000 770000
660000 550000 440000 330000 220000 110000
FFFFFF FFFFCC FFFF99 FFFF66 FFFF33 FFFF00
CCFFFF CCFFCC CCFF99 CCFF66 CCFF33 CCFF00
99FFFF 99FFCC 99FF99 99FF66 99FF33 99FF00
66FFFF 66FFCC 66FF99 66FF66 66FF33 66FF00
33FFFF 33FFCC 33FF99 33FF66 33FF33 33FF00
00FFFF 00FFCC 00FF99 00FF66 00FF33 00FF00
FFCCFF FFCCCC FFCC99 FFCC66 FFCC33 FFCC00
CCCCFF CCCCCC CCCC99 CCCC66 CCCC33 CCCC00
99CCFF 99CCCC 99CC99 99CC66 99CC33 99CC00
66CCFF 66CCCC 66CC99 66CC66 66CC33 66CC00
33CCFF 33CCCC 33CC99 33CC66 33CC33 33CC00
00CCFF 00CCCC 33CC66 33CC33 00CC99 00CC66
00CC33 00CC00 FF99FF FF99CC FF9999 FF9966
FF9933 FF9900 CC99FF CC99CC CC9999 CC9966
CC9933 CC9900 9999FF 9999CC 999999 999966
999933 999900 6699FF 6699cc 669999 669966
669933 669900 3399FF 3399CC 339999 339966
339933 339900 0099FF 0099CC 009999 009966
009933 009900 FF66FF FF66CC FF6699 FF6666
FF6633 FF6600 CC66FF CC66CC CC6699 CC6666
CC6633 CC6600 9966FF 9966CC 996699 996666
996633 996600 6666FF 6666CC 666699 666666
666633 666600 3366FF 3366CC 336699 336666
336633 336600 0066FF 0066CC 006699 006666
006633 006600 FF33FF FF33CC FF3399 FF3366
FF3333 FF3300 CC33FF CC33CC CC3399 CC3366
CC3333 CC3300 9933FF 9933CC 993399 993366
993333 993300 6633FF 6633CC 663399 663366
663333 663300 3333FF 3333CC 333399 333366
333333 333300 0033FF FF3333 0033CC 003399
003366 003333 003300 FF00FF FF00CC FF0099
FF0066 FF0033 FF0000 CC00FF CC00CC CC0099
CC0066 CC0033 CC0000 9900FF 9900CC 990099
990066 990033 990000 6600FF 6600CC 660099
660066 660033 660000 3300FF 3300CC 330099
330066 330033 330000 0000FF 0000CC 000099
000066 000033 00FF00 00EE00 00DD00 00CC00
00BB00 00AA00 009900 008800 007700 006600
005500 004400 003300 002200 001100 0000FF
0000EE 0000DD 0000CC 0000BB 0000AA 000099
000088 000077 000055 000044 000022 000011
  
Màu sắc & Tên RGB tương đương Hệ thập lục phân #
GhostWhite 248 248 255 # F8F8FF
WhiteSmoke 245 245 245 # F5F5F5
Gainsboro 220 220 220 # DCDCDC
White 255 255 255 # FFFFFF
Đen 0 0 0 # 000000
DimGray 105 105 105 # 696.969
LightGray 211 211 211 # D3D3D3
Gray 190 190 190 # BEBEBE
Gray11 28 28 28 # 1C1C1C
Gray21 54 54 54 # 363.636
Gray31 79 79 79 # 4F4F4F
Gray41 105 105 105 # 696.969
Gray51 130 130 130 # 828.282
Gray61 156 156 156 # 9C9C9C
Gray71 181 181 181 # B5B5B5
Gray81 207 207 207 # CFCFCF
Gray91 232 232 232 # E8E8E8
DarkGray 169 169 169 # A9A9A9
LightSlateGray 119 136 153 # 778.899
SlateGray 112 128 144 # 708.090
SlateGray1 198 226 255 # C6E2FF
SlateGray2 185 211 238 # B9D3EE
SlateGray3 159 182 205 # 9FB6CD
SlateGray4 108 123 139 # 6C7B8B
DarkSlateGray 47 79 79 # 2F4F4F
DarkSlateGray1 151 255 255 # 97FFFF
DarkSlateGray2 141 238 238 # 8DEEEE
DarkSlateGray3 121 205 205 # 79CDCD
DarkSlateGray4 82 139 139 # 528B8B
PaleGoldenrod 238 232 170 # EEE8AA
FloralWhite 255 250 240 # FFFAF0
LightGoldenrodYellow 250 250 210 # FAFAD2
SaddleBrown 139 69 19 # 8B4513
Sienna 160 82 45 # A0522D
OldLace 253 245 230 # FDF5E6
Lanh 250 240 230 # FAF0E6
PapayaWhip 255 239 213 # FFEFD5
BlanchedAlmond 255 235 205 # FFEBCD
Giày của mọi da đỏ 255 228 181 # FFE4B5
Peru 205 133 63 # CD853F
Be 245 245 220 # F5F5DC
SandyBrown 244 164 96 # F4A460
Snow1 255 250 250 # FFFAFA
Snow2 238 233 233 # EEE9E9
Snow3 205 201 201 # CDC9C9
Snow4 139 137 137 # 8B8989
Seashell1 255 245 238 # FFF5EE
Seashell2 238 229 222 # EEE5DE
Seashell3 205 197 191 # CDC5BF
Seashell4 139 134 130 # 8B8682
AntiqueWhite 250 235 215 # FAEBD7
AntiqueWhite1 255 239 219 # FFEFDB
AntiqueWhite2 238 223 204 # EEDFCC
AntiqueWhite3 205 192 176 # CDC0B0
AntiqueWhite4 139 131 120 # 8B8378
Bisque1 255 228 196 # FFE4C4
Bisque2 238 213 183 # EED5B7
Bisque3 205 183 158 # CDB79E
Bisque4 139 125 107 # 8B7D6B
PeachPuff1 255 218 185 # FFDAB9
PeachPuff2 238 203 173 # EECBAD
PeachPuff3 205 175 149 # CDAF95
PeachPuff4 139 119 101 # 8B7765
NavajoWhite1 255 222 173 # FFDEAD
NavajoWhite2 238 207 161 # EECFA1
NavajoWhite3 205 179 139 # CDB38B
NavajoWhite4 139 121 94 # 8B795E
LemonChiffon1 255 250 205 # FFFACD
LemonChiffon2 238 233 191 # EEE9BF
LemonChiffon3 205 201 165 # CDC9A5
LemonChiffon4 139 137 112 # 8B8970
Cornsilk1 255 248 220 # FFF8DC
Cornsilk2 238 232 205 # EEE8CD
Cornsilk3 205 200 177 # CDC8B1
Cornsilk4 139 136 120 # 8B8878
Ivory1 255 255 240 # FFFFF0
Ivory2 238 238 224 # EEEEE0
Ivory3 205 205 193 # CDCDC1
Ivory4 139 139 131 # 8B8B83
MintCream 245 255 250 # F5FFFA
Honeydew1 240 255 240 # F0FFF0
Honeydew2 224 238 224 # E0EEE0
Honeydew3 193 205 193 # C1CDC1
Honeydew4 131 139 131 # 838B83
LavenderBlush1 255 240 245 # FFF0F5
LavenderBlush2 238 224 229 # EEE0E5
LavenderBlush3 205 193 197 # CDC1C5
LavenderBlush4 139 131 134 # 8B8386
Cây oải hương 230 230 250 # E6E6FA
MistyRose1 255 228 225 # FFE4E1
MistyRose2 238 213 210 # EED5D2
MistyRose3 205 183 181 # CDB7B5
MistyRose4 139 125 123 # 8B7D7B
Azure1 240 255 255 # F0FFFF
Azure2 224 238 238 # E0EEEE
Azure3 193 205 205 # C1CDCD
Azure4 131 139 139 # 838B8B
AliceBlue 240 248 255 # F0F8FF
LightSlateBlue 132 112 255 # 8470FF
MediumSlateBlue 123 104 238 # 7B68EE
SlateBlue 106 90 205 # 6A5ACD
SlateBlue1 131 111 255 # 836FFF
SlateBlue2 122 103 238 # 7A67EE
SlateBlue3 105 89 205 # 6959CD
SlateBlue4 71 60 139 # 473C8B
DarkSlateBlue 72 61 139 # 483D8B
RoyalBlue 65 105 225 # 4169E1
RoyalBlue1 72 118 255 # 4876FF
RoyalBlue2 67 110 238 # 436EEE
RoyalBlue3 58 95 205 # 3A5FCD
RoyalBlue4 39 64 139 # 27408B
Blue1 0 0 255 # 0000FF
Blue2 0 0 238 # 0000EE
Thẫm 0 0 139 # 00008B
NavyBlue 0 0 128 # 000.080
MidnightBlue 25 25 112 # 191.970
CornflowerBlue 100 149 237 # 6495ED
Mediumblue 0 0 205 # 0000CD
PowderBlue 176 224 230 # B0E0E6
DodgerBlue1 30 144 255 # 1E90FF
DodgerBlue2 28 134 238 # 1C86EE
DodgerBlue3 24 116 205 # 1874CD
DodgerBlue4 16 78 139 # 104E8B
SteelBlue 70 130 180 # 4682B4
SteelBlue1 99 184 255 # 63B8FF
SteelBlue2 92 172 238 # 5CACEE
SteelBlue3 79 148 205 # 4F94CD
SteelBlue4 54 100 139 # 36648B
DeepSkyBlue1 0 191 255 # 00BFFF
DeepSkyBlue2 0 178 238 # 00B2EE
DeepSkyBlue3 0 154 205 # 009ACD
DeepSkyBlue4 0 104 139 # 00688B
Xanh da trời 135 206 235 # 87CEEB
SkyBlue1 135 206 255 # 87CEFF
SkyBlue2 126 192 238 # 7EC0EE
SkyBlue3 108 166 205 # 6CA6CD
SkyBlue4 74 112 139 # 4A708B
LightSkyBlue 135 206 250 # 87CEFA
LightSkyBlue1 176 226 255 # B0E2FF
LightSkyBlue2 164 211 238 # A4D3EE
LightSkyBlue3 141 182 205 # 8DB6CD
LightSkyBlue4 96 123 139 # 607B8B
LightSteelBlue 176 196 222 # B0C4DE
LightSteelBlue1 202 225 255 # CAE1FF
LightSteelBlue2 188 210 238 # BCD2EE
LightSteelBlue3 162 181 205 # A2B5CD
LightSteelBlue4 110 123 139 # 6E7B8B
LightBlue 173 216 230 # ADD8E6
LightBlue1 191 239 255 # BFEFFF
LightBlue2 178 223 238 # B2DFEE
LightBlue3 154 192 205 # 9AC0CD
LightBlue4 104 131 139 # 68838B
LightCyan1 224 255 255 # E0FFFF
LightCyan2 209 238 238 # D1EEEE
LightCyan3 180 205 205 # B4CDCD
LightCyan4 122 139 139 # 7A8B8B
CadetBlue 95 158 160 # 5F9EA0
CadetBlue1 152 245 255 # 98F5FF
CadetBlue2 142 229 238 # 8EE5EE
CadetBlue3 122 197 205 # 7AC5CD
CadetBlue4 83 134 139 # 53868B
PaleTurquoise 175 238 238 # AFEEEE
PaleTurquoise1 187 255 255 # BBFFFF
PaleTurquoise2 174 238 238 # AEEEEE
PaleTurquoise3 150 205 205 # 96CDCD
PaleTurquoise4 102 139 139 # 668B8B
MediumTurquoise 72 209 204 # 48D1CC
DarkTurquoise 0 206 209 # 00CED1
Lam ngọc 64 224 208 # 40E0D0
Turquoise1 0 245 255 # 00F5FF
Turquoise2 0 229 238 # 00E5EE
Turquoise3 0 197 205 # 00C5CD
Turquoise4 0 134 139 # 00868B
Cyan1 0 255 255 # 00FFFF
Cyan2 0 238 238 # 00EEEE
Cyan3 0 205 205 # 00CDCD
DarkCyan 0 139 139 # 008B8B
Aquamarine1 127 255 212 # 7FFFD4
Aquamarine2 118 238 198 # 76EEC6
Aquamarine3 102 205 170 # 66CDAA
Aquamarine4 69 139 116 # 458B74
DarkSeaGreen 143 188 143 # 8FBC8F
DarkSeaGreen1 193 255 193 # C1FFC1
DarkSeaGreen2 180 238 180 # B4EEB4
DarkSeaGreen3 155 205 155 # 9BCD9B
DarkSeaGreen4 105 139 105 # 698B69
Biển xanh 46 139 87 # 2E8B57
SeaGreen1 84 255 159 # 54FF9F
SeaGreen2 78 238 148 # 4EEE94
SeaGreen3 67 205 128 # 43CD80
PaleGreen 152 251 152 # 98FB98
PaleGreen1 154 255 154 # 9AFF9A
PaleGreen2 144 238 144 # 90EE90
PaleGreen3 124 205 124 # 7CCD7C
PaleGreen4 84 139 84 # 548B54
SpringGreen1 0 255 127 # 00FF7F
SpringGreen2 0 238 118 # 00EE76
SpringGreen3 0 205 102 # 00CD66
SpringGreen4 0 139 69 # 008B45
Green1 0 255 0 # 00FF00
Green2 0 238 0 # 00EE00
Green3 0 205 0 # 00CD00
Green4 0 139 0 # 008B00
Navy 0 100 0 # 006.400
MediumSeaGreen 60 179 113 # 3CB371
LightSeaGreen 32 178 170 # 20B2AA
LightGreen 144 238 144 # 90EE90
LawnGreen 124 252 0 # 7CFC00
MediumSpringGreen 0 250 154 # 00FA9A
GreenYellow 173 255 47 # ADFF2F
LimeGreen 50 205 50 # 32CD32
YellowGreen 154 205 50 # 9ACD32
ForestGreen 34 139 34 # 228B22
Chartreuse1 127 255 0 # 7FFF00
Chartreuse2 118 238 0 # 76EE00
Chartreuse3 102 205 0 # 66CD00
Chartreuse4 69 139 0 # 458B00
OliveDrab 107 142 35 # 6B8E23
OliveDrab1 192 255 62 # C0FF3E
OliveDrab2 179 238 58 # B3EE3A
OliveDrab3 154 205 50 # 9ACD32
OliveDrab4 105 139 34 # 698B22
DarkOliveGreen 85 107 47 # 556B2F
DarkOliveGreen1 202 255 112 # CAFF70
DarkOliveGreen2 188 238 104 # BCEE68
DarkOliveGreen3 162 205 90 # A2CD5A
DarkOliveGreen4 110 139 61 # 6E8B3D
Khaki1 255 246 143 # FFF68F
Khaki2 238 230 133 # EEE685
Khaki3 205 198 115 # CDC673
Khaki4 139 134 78 # 8B864E
DarkKhaki 189 183 107 # BDB76B
LightGoldenrod 238 221 130 # EEDD82
LightGoldenrod1 255 236 139 # FFEC8B
LightGoldenrod2 238 220 130 # EEDC82
LightGoldenrod3 205 190 112 # CDBE70
LightGoldenrod4 139 129 76 # 8B814C
LightYellow1 255 255 224 # FFFFE0
LightYellow2 238 238 209 # EEEED1
LightYellow3 205 205 180 # CDCDB4
LightYellow4 139 139 122 # 8B8B7A
Yellow1 255 255 0 # FFFF00
Yellow2 238 238 0 # EEEE00
Yellow3 205 205 0 # CDCD00
Yellow4 139 139 0 # 8B8B00
Gold1 255 215 0 # FFD700
Gold2 238 201 0 # EEC900
Gold3 205 173 0 # CDAD00
Gold4 139 117 0 # 8B7500
Goldenrod 218 165 32 # DAA520
Goldenrod1 255 193 37 # FFC125
Goldenrod2 238 180 34 # EEB422
Goldenrod3 205 155 29 # CD9B1D
Goldenrod4 139 105 20 # 8B6914
DarkGoldenrod 184 134 11 # B8860B
DarkGoldenrod1 255 185 15 # FFB90F
DarkGoldenrod2 238 173 14 # EEAD0E
DarkGoldenrod3 205 149 12 # CD950C
DarkGoldenrod4 139 101 8 # 8B658B
RosyBrown 188 143 143 # BC8F8F
RosyBrown1 255 193 193 # FFC1C1
RosyBrown2 238 180 180 # EEB4B4
RosyBrown3 205 155 155 # CD9B9B
RosyBrown4 139 105 105 # 8B6969
IndianRed 205 92 92 # CD5C5C
IndianRed1 255 106 106 # FF6A6A
IndianRed2 238 99 99 # EE6363
IndianRed3 205 85 85 # CD5555
IndianRed4 139 58 58 # 8B3A3A
Sienna1 255 130 71 # FF8247
Sienna2 238 121 66 # EE7942
Sienna3 205 104 57 # CD6839
Sienna4 139 71 38 # 8B4726
Burlywood 222 184 135 # DEB887
Burlywood1 255 211 155 # FFD39B
Burlywood2 238 197 145 # EEC591
Burlywood3 205 170 125 # CDAA7D
Burlywood4 139 115 85 # 8B7355
Lúa mì 245 222 179 # F5DEB3
Wheat1 255 231 186 # FFE7BA
Wheat2 238 216 174 # EED8AE
Wheat3 205 186 150 # CDBA96
Wheat4 139 126 102 # 8B7E66
Tân 210 180 140 # D2B48C
Tan1 255 165 79 # FFA54F
Tan2 238 154 73 # EE9A49
Tan3 205 133 63 # CD853F
Tan4 139 90 43 # 8B5A2B
Sôcôla 210 105 30 # D2691E
Chocolate1 255 127 36 # FF7F24
Chocolate2 238 118 33 # EE7621
Chocolate3 205 102 29 # CD661D
Chocolate4 139 69 19 # 8B4513
Gạch chịu nóng 178 34 34 # B22222
Firebrick1 255 48 48 # FF3030
Firebrick2 238 44 44 # EE2C2C
Firebrick3 205 38 38 # CD2626
Firebrick4 139 26 26 # 8B1A1A
Brown 165 42 42 # A52A2A
Brown1 255 64 64 # FF4040
Brown2 238 59 59 # EE3B3B
Brown3 205 51 51 # CD3333
Brown4 139 35 35 # 8B2323
Cá hồi 250 128 114 # FA8072
Salmon1 255 140 105 # FF8C69
Salmon2 238 130 98 # EE8262
Salmon3 205 112 84 # CD7054
Salmon4 139 76 57 # 8B4C39
LightSalmon1 255 160 122 # FFA07A
LightSalmon2 238 149 114 # EE9572
LightSalmon3 205 129 98 # CD8162
LightSalmon4 139 87 66 # 8B5742
Orange1 255 165 0 # FFA500
Orange2 238 154 0 # EE9A00
Orange3 205 133 0 # CD8500
Orange4 139 90 0 # 8B5A00
DarkOrange 255 140 0 # FF8C00
DarkOrange1 255 127 0 # FF7F00
DarkOrange2 238 118 0 # EE7600
DarkOrange3 205 102 0 # CD6600
DarkOrange4 139 69 0 # 8B4500
LightCoral 240 128 128 # F08080
San hô 255 127 80 # FF7F50
Coral1 255 114 86 # FF7256
Coral2 238 106 80 # EE6A50
Coral3 205 91 69 # CD5B45
Coral4 139 62 47 # 8B3E2F
Tomato1 255 99 71 # FF6347
Tomato2 238 92 66 # EE5C42
Tomato3 205 79 57 # CD4F39
Tomato4 139 54 38 # 8B3626
OrangeRed1 255 69 0 # FF4500
OrangeRed2 238 64 0 # EE4000
OrangeRed3 205 55 0 # CD3700
OrangeRed4 139 37 0 # 8B2500
Red1 255 0 0 # FF0000
Red2 238 0 0 # EE0000
Red3 205 0 0 # CD0000
DarkRed 139 0 0 # 8B0000
Trang điểm 198 0 0 # C60000
Giận đỏ mặt 220 20 60 # DC143C
DeepPink1 255 20 147 # FF1493
DeepPink2 238 18 137 # EE1289
DeepPink3 205 16 118 # CD1076
DeepPink4 139 10 80 # 8B0A50
HotPink 255 105 180 # FF69B4
HotPink1 255 110 180 # FF6EB4
HotPink2 238 106 167 # EE6AA7
HotPink3 205 96 144 # CD6090
HotPink4 139 58 98 # 8B3A62
Pink 255 192 203 # FFC0CB
Pink1 255 181 197 # FFB5C5
Pink2 238 169 184 # EEA9B8
Pink3 205 145 158 # CD919E
Pink4 139 99 108 # 8B636C
LightPink 255 182 193 # FFB6C1
LightPink1 255 174 185 # FFAEB9
LightPink2 238 162 173 # EEA2AD
LightPink3 205 140 149 # CD8C95
LightPink4 139 95 101 # 8B5F65
PaleVioletRed 219 112 147 # DB7093
PaleVioletRed1 255 130 171 # FF82AB
PaleVioletRed2 238 121 159 # EE799F
PaleVioletRed3 205 104 137 # CD6889
PaleVioletRed4 139 71 93 # 8B475D
Làm biếng 176 48 96 # B03060
Maroon1 255 52 179 # FF34B3
Maroon2 238 48 167 # EE30A7
Maroon3 205 41 144 # CD2990
Maroon4 139 28 98 # 8B1C62
VioletRed 208 32 144 # D02090
VioletRed1 255 62 150 # FF3E96
VioletRed2 238 58 140 # EE3A8C
VioletRed3 205 50 120 # CD3278
VioletRed4 139 34 82 # 8B2252
Magenta1 255 0 255 # FF00FF
Magenta2 238 0 238 # EE00EE
Magenta3 205 0 205 # CD00CD
DarkMagenta 139 0 139 # 8B008B
Cây lan 218 112 214 # DA70D6
Orchid1 255 131 250 # FF83FA
Orchid2 238 122 233 # EE7AE9
Orchid3 205 105 201 # CD69C9
Orchid4 139 71 137 # 8B4789
Mận 221 160 221 # DDA0DD
Plum1 255 187 255 # FFBBFF
Plum2 238 174 238 # EEAEEE
Plum3 205 150 205 # CD96CD
Plum4 139 102 139 # 8B668B
MediumOrchid 186 85 211 # BA55D3
MediumOrchid1 224 102 255 # E066FF
MediumOrchid2 209 95 238 # D15FEE
MediumOrchid3 180 82 205 # B452CD
MediumOrchid4 122 55 139 # 7A378B
DarkOrchid 153 50 204 # 9932CC
DarkOrchid1 191 62 255 # BF3EFF
DarkOrchid2 178 58 238 # B23AEE
DarkOrchid3 154 50 205 # 9A32CD
DarkOrchid4 104 34 139 # 68228B
MediumVioletRed 199 21 133 # C71585
Violet 238 130 238 # EE82EE
DarkViolet 148 0 211 # 9400D3
BlueViolet 138 43 226 # 8A2BE2
Purple 128 0 128 # 800.080
Purple1 160 32 240 # A020F0
Purple2 155 48 255 # 9B30FF
Purple3 145 44 238 # 912CEE
Purple4 125 38 205 # 7D26CD
Purple5 85 26 139 # 551A8B
MediumPurple 147 112 219 # 9370DB
MediumPurple1 171 130 255 # AB82FF
MediumPurple2 159 121 238 # 9F79EE
MediumPurple3 137 104 205 # 8968CD
MediumPurple4 93 71 139 # 5D478B
thistle 216 191 216 # D8BFD8
Thistle1 255 225 255 # FFE1FF
Thistle2 238 210 238 # EED2EE
Thistle3 205 181 205 # CDB5CD
Thistle4 139 123 139 # 8B7B8B
AntiqueGold 221 196 136 # DDC488
AgedPaper 236 171 83 # ECAB53
Silver 192 192 192 # C0C0C0
Dark Cyan 0 128 128 # 008080
Peach-orange 255 204 153 # FFCC99
  
   

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN