Sunday, August 5, 2012

Xác minh: tập tin HTML

Standard

Xác minh: tập tin HTML

Xác minh trang web của bạn bằng cách tải lên một tập tin HTML:

  1. Trên trang chủ Công cụ Quản trị Trang web, nhấp vào Quản lý nút bên cạnh trang web mà bạn muốn, và sau đó nhấp vào Kiểm tra trang web này .
  2. Nếu HTML tập tin tải lên là không hiển thị trên tab giới thiệu phương pháp , nhấp vào tabphương pháp thay thế .
  3. Chọn HTML tải lên tập tin , và làm theo các bước trên màn hình của bạn.
  4. Một khi bạn đã thêm thẻ vào trang chủ của bạn, hãy nhấp vào Xác nhận .
Chúng tôi sẽ xác minh rằng tập tin tồn tại trong vị trí quy định. Nếu chúng ta không thể truy cập các tập tin, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về lỗi mà chúng ta gặp phải. thông tin về lỗi kiểm tra tập tin HTML.
Một khi vấn đề này được giải quyết, hãy thử để xác minh trang web của bạn một lần nữa. Chúng tôi khuyên rằng bạn không xóa các tập tin từ máy chủ của bạn.


------------------ HẾT ------------------


NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN

0 comments:

Post a Comment