Wednesday, October 29, 2014

Chỉnh sửa HTML của bố cục blogger của bạn

Standard
Nếu bạn muốn kiểm soát nhiều hơn các định dạng của blog của bạn, bạn có thể dễ dàng truy cập và thay đổi mã HTML của nó:

Tới của bạn bảng điều khiển Blogger .
Bên cạnh biểu tượng bài viết Danh sách xám, nhấp vào trình đơn thả xuống và chọn Template .
Nhấp vào Chỉnh sửa HTML nút dưới quan điểm "Sống trên blog".
Mẹo : Thay đổi thiết kế blog của bạn mà không làm phiền với mã! Kiểm tra các thiết kế mẫu cho Blogger để tạo ra và áp dụng các thiết kế của riêng bạn hoặc một người mát mẻ, bạn tìm thấy từ một người dùng khác.
Dưới đây là một vài mẹo để chỉnh sửa mã của bạn:

Lưu một bản sao đầu tiên . Trước khi bạn bắt đầu chỉnh sửa mã, chúng tôi khuyên bạn nên tải về một bản sao của mẫu của bạn. Nếu thay đổi của bạn không đi ra theo cách bạn muốn, bạn sẽ có thể trở lại với phiên bản gốc bằng cách tải lên rằng bản sao tải về.

Hiểu mã Blogger . Cùng với HTML và CSS thường xuyên, Blogger cũng sử dụng nhiều thẻ tùy chỉnh. Đó là một ý tưởng tốt để làm quen với Blogger của thẻ yếu tố trang và font và màu sắc thẻ trước khi bạn bắt đầu.

Tìm mã cho các yếu tố trang . Theo mặc định, mỗi phần tử trang được thể hiện trong các mã như một giữ chỗ một dòng để đơn giản hóa mã, có tùy chọn có thể được thiết lập trong giao diện đồ họa trên Layout tab. Nhấp vào mũi tên thả xuống ở bên trái bên cạnh một lớp lót để hiển thị mã hoàn chỉnh cho một phần tử trang, và tìm hiểu về những yếu tố ' thẻ tiện ích mẫu .

Sử dụng công cụ của chúng tôi thay đổi CSS . Để thay đổi phong cách rộng rãi, bạn có thể sử dụng thiết kế mẫu để thêm tùy chỉnh cascading style sheets (CSS) vào blog của bạn. Nếu bạn không quá quen thuộc với CSS, hãy kiểm tra này giới thiệu CSS .    


0 comments:

Post a Comment