Wednesday, October 29, 2014

Tính năng Giao diện Blogger là một tính năng chỉnh sửa mẫu sử dụng dễ dàng

Standard

Layout_tab
Tính năng Giao diện Blogger là một tính năng chỉnh sửa mẫu sử dụng dễ dàng cho phép bạn chỉnh sửa và tùy chỉnh mẫu Blogger của bạn mà không cần bất kỳ kiến thức về HTML hoặc CSS. Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa và tùy chỉnh màu sắc, phông chữ, tiêu đề và sidebar của blog của bạn với một vài cú nhấp chuột. Để tùy chỉnh bố trí của blog của bạn, hãy vàoLayout tab.

Di chuyển các yếu tố trong mẫu của bạn

Làm thế nào để sắp xếp các yếu tố trong mẫu của bạn

Bạn có thể sắp xếp các yếu tố trong mẫu của bạn theo cách bạn muốn chúng hiển thị. Đơn giản chỉ cần nhấp chuột vào các yếu tố mà bạn muốn di chuyển và kéo và thả nó, nơi bạn muốn nó được. Bạn có thể di chuyển các yếu tố trang của bạn để dưới cùng của trang, bất cứ nơi nào trong sidebar của bạn, hoặc dưới hay phía trên bài viết blog của bạn. (Lưu ý: bạn có thể di chuyển tất cả các yếu tố ngoại trừ thanh điều hướng của bạn, blog bài viết và tiêu đề trong một số mẫu.)
bố trí

Các yếu tố chỉnh sửa trong mẫu của bạn

Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về những gì bạn có thể cấu hình khi bạn bấm vào Chỉnh sửa cho từng yếu tố:
  • Navbar : Chọn màu mà bạn muốn Navbar của bạn được.
  • Tiêu đề : Thêm hoặc chỉnh sửa tiêu đề của blog của bạn, bao gồm tiêu đề blog của bạn và blog mô tả.
  • Bài đăng trên blog : Chọn số lượng bài viết để hiển thị trên trang chính của bạn. Bạn có thể chọn số ngày có bài viết để hiển thị hoặc tổng số bài viết trên trang chính. Bạn cũng có tùy chọn để hiển thị bài viết email liên kết cho phép truy cập của bạn dễ dàng gửi email bài viết từ blog của bạn để bạn bè của họ.
  • Hồ sơ : Chỉnh sửa / bổ sung danh hiệu cá nhân của bạn, 'About Me' mô tả, và vị trí.
  • Lưu trữ Blog : Chỉnh sửa / thêm tiêu đề lưu trữ blog của bạn, lựa chọn phong cách hiển thị của bạn (hệ thống phân cấp, danh sách phẳng hoặc trình đơn thả xuống), chọn để hiển thị tiêu đề bài viết, hiển thị bài viết đầu tiên lâu đời nhất, lựa chọn tần số kho lưu trữ của bạn (hàng tháng, hàng tuần hoặc hàng ngày) và định dạng ngày .

Làm thế nào để thêm một tiện ích

Bạn có thể thêm tiện ích vào trang blog của bạn hoặc sidebar bằng cách nhấn Thêm một tiện ích . Điều này sẽ mở một cửa sổ pop-up. Nhấn vào + trong phần yếu tố thích hợp để thêm nó:

Giao diện Hướng dẫn

   


0 comments:

Post a Comment