Wednesday, October 29, 2014

Chỉnh sửa CSS trong thiết kế mẫu blogger

Standard
Thiết kế mẫu cho Blogger cho phép bạn tùy chỉnh hầu hết các khía cạnh của sự xuất hiện của blog của bạn thông qua việc sử dụng Cascading Style Sheets (CSS). Để thêm các đoạn tùy chỉnh CSS cho mẫu của bạn, đi đến Template tab và nhấp vào Customize . Sau đó, thêm mã của bạn để lĩnh vực nằm trong nâng cao | Thêm CSS tab. Thay đổi bạn thực hiện sẽ phản ánh ngay lập tức trong một bản xem trước trực tiếp bên dưới trình soạn thảo.
Lưu ý: Chỉnh sửa CSS cho phép bạn thay đổi giao diện của blog của bạn. Đối với những thay đổi trong nội dung thực tế của blog của bạn, bao gồm cả việc thêm các tiện ích hoặc thay đổi cách bố trí, nhấp vào Edit HTML trên Template tab.Cũng nên nhớ rằng, giống như các tùy chỉnh khác, CSS của bạn sẽ bị xóa nếu bạn thay đổi thiết kế.
Đối với một danh sách đầy đủ các tinh chỉnh CSS khác nhau, vui lòng xem tôi có thể làm gì với CSS bài viết trong Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi.    


0 comments:

Post a Comment