Friday, April 26, 2013

Tìm kiếm nội dung bên trong tập tin đính kèm Gmail

Standard
Chức năng mới của Gmail cho phép bạn tìm kiếm nội dung bên trong tập tin đính kèm với các định dạng thông dụng Adobe Acrobat, Microsoft Office.

Trước đây, Gmail chỉ cho phép tìm kiếm nội dung bên trong tập tin đính kèm dạng văn bản (text file) hay HTML (HTML document). Giờ đây, Gmail cho phép tìm kiếm nội dung trong các tập tin đính kèm định dạng Word, Excel, PowerPoint. Tính năng này giúp việc tìm kiếm các tập tin đính kèm thuận tiện và dễ dàng hơn. Bạn không phải mất quá nhiều thời gian tải về và kiểm tra nội dung toàn bộ các tập tin đính kèm trong email như trước.

Để tìm nội dung bên trong tập tin đính kèm, bạn cần gõ nội dung cần tìm trên thanh tìm kiếm với cấu trúc has:attachment điều kiện tìm. Ví dụ, bạn tìm từ security trong các tập tin đính kèm, bạn nhập cấu trúchas:attachment security. 


Nếu bạn muốn giới hạn tìm kiếm trong tập tin PDF, hãy nhập cấu trúc has:attachment filename:PDF security. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm nội dung tập tin đính kèm bằng Tiếng Việt chẳng hạn has:attachment filename:PDF luật.


0 comments:

Post a Comment