Saturday, April 27, 2013

Quy trình của một chiến lược SEO

Standard
Để chiến dịch tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) một toàn diện, hệ thống và chuyên nghiệp thường được thực hiện một quá trình qua ba giai đoạn trong thời gian từ 6-8 tháng.


Giai đoạn I: Discovery / Nghiên cứu
Ban đầu phát hiện và phát triển chiến lược
Mục tiêu nghiên cứu hạn
Thiết lập cơ sở thực hiện với các điều kiện tìm kiếm
Đánh giá liên kết phổ biến và độ bão hòa trang
Phân tích đối thủ cạnh tranh
Đánh giá công cụ tìm kiếm thân thiện
Xem lại trang web lưu lượng số liệu thống kê gần đâyGiai đoạn II: Thực hiện
Xác định mục tiêu để tối ưu hóa trang
Tối ưu hóa trang sao chép
Liên kết chiến lược (nội bộ và bên ngoài)
Định dạng phong cách trang tính và áp dụng các thẻ tiêu đề
Định dạng trang tiêu đề và các thẻ meta
Thủ gửi các trang hoặc thư mục cho các công cụ nhắm mục tiêuGiai đoạn III: Phân tích
Giám sát Công cụ Tìm kiếm
Báo cáo vị trí tối ưu
Đàm phán và tiếp tục phân tíchGiai đoạn I: đầu tiên khám phá và nghiên cứu SEO


Một phân tích ban đầu của trang web hiện tại của bạn là một bước quan trọng đầu tiên hướng tới một chiến lược hiệu quả và lâu dài động cơ tìm kiếm. Giai đoạn Discovery giúp đánh giá khách quan của trang web công cụ tìm kiếm thân thiện và cho chúng ta biết chính xác cách trang web của bạn hiện đang thực hiện trong công cụ tìm kiếm. Thông tin này sau đó có thể được sử dụng để thiết lập một đường cơ sở để tham khảo trong tương lai và giúp bạn định dạng trang web của bạn cho vị trí cải thiện công cụ tìm kiếm.
Khám phá Chiến lược & phát triển SEO

Trước khi bắt đầu chiến dịch SEO của nó là rất quan trọng để hiểu được mô hình kinh doanh của bạn và nhân khẩu học cốt lõi để xây dựng chiến lược để đạt được khán giả mục tiêu và xác định mục tiêu hành động cụ thể cho trang web của bạn.
Mục tiêu nghiên cứu SEO

Lựa chọn các điều khoản phù hợp với mục tiêu thu hút khách truy cập vào trang web của bạn là bước đầu tiên cho một sự hiện diện động cơ tìm kiếm hiệu quả. Nghiên cứu các điều khoản liên quan đến mục tiêu tiếp thị trực tuyến của bạn sẽ giúp xác định những điều khoản giữ lợi thế lớn nhất của chiến lược. Nghiên cứu này cung cấp cho bạn với mức giá phổ biến tìm kiếm / của từng kỳ hạn được xem xét, và cũng giúp bạn xác định các biến thể hạn bạn không thể có thậm chí xem xét.Các thuật ngữ bạn chọn như là một kết quả của nghiên cứu này sẽ phục vụ như là nền tảng của chiến dịch SEO của bạn.
Báo cáo Vị trí ban đầu

Trước khi tối ưu hóa, một báo cáo vị trí cần được chuẩn bị để hiển thị chính xác nơi mà trang web của bạn hiện đang xếp hạng trong công cụ tìm kiếm (ví dụ như Google, MSN, Yahoo Search) cho mỗi từ ngữ được nhắm mục tiêu của bạn, báo cáo này sẽ phục vụ như là một cơ sở cho sự tiến bộ trong tương lai .
Liên kết thông dụng và đánh giá trạng thái Trang web

trang web của bạn nên được phân tích để xác định có bao nhiêu trang trên trang web của bạn đang lập chỉ mục trong công cụ tìm kiếm (trang bão hòa) và bao nhiêu trang web khác liên kết đến trang web của bạn (liên kết phổ biến). Mỗi của những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến cách công cụ tìm kiếm xếp hạng các trang của bạn và cũng cung cấp những hiểu biết hữu ích vào những nơi trang web của bạn có thể có một lợi thế hay bất lợi đối với vị trí nổi bật có được công cụ tìm kiếm.

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Đánh giá nơi bạn đang ở trong khu vực tìm kiếm với đối thủ cạnh tranh chính của bạn.

Công cụ đánh giá tìm kiếm thân thiện

Điều quan trọng là bạn kiểm tra cấu trúc trang web của bạn để đảm bảo rằng nó là công cụ tìm kiếm thân thiện và không có bất kỳ rào cản SEO tiềm năng nào. Một Công cụ tìm kiếm thân thiện cung cấp đánh giá trang web một cách toàn diện để đảm bảo rằng các trang web trang web của bạn có thể được lập chỉ mục của công cụ tìm kiếm thu thập thông tin chẳng hạn như Google và Yahoo Search, và bao gồm các thành phần cốt lõi như sau:
Công cụ tìm kiếm spider simulator thử nghiệm
Nhận xét về cấu trúc liên kết nội bộ
Xem xét mã trang bố trí và bảng
Xác định các rào cản SEO tiềm năng khác

Nếu được xác định rằng trang web của bạn có chứa những rào cản cơ cấu SEO, các vấn đề này nên được giải quyết trước khi triển khai thực hiện chiến dịch SEO của bạn.
Xem xét các thống kê trang web

Một đánh giá của trang web thống kê gần đây của bạn nó sẽ giúp đánh giá cách khách truy cập đang truy cập trang web của bạn và có thể được sử dụng như là một so sánh cho các xu hướng khách truy cập sau SEO.Giai đoạn II: Thực hiện

Giai đoạn thực hiện là nơi nghiên cứu giai đoạn I được đưa vào sử dụng bằng cách tối ưu các trang web của bạn với các điều kiện mục tiêu của bạn và công cụ tìm kiếm được cải thiện hiệu suất.
Xác định mục tiêu trang

Bước đầu tiên trong giai đoạn II là xác định cách bạn sẽ tích hợp về mục tiêu của bạn vào các trang web của bạn. Bạn đã có thể có các trang web hiện tại có thể được tối ưu hóa với các điều kiện của bạn, hoặc bạn có thể cần phải tạo ra những trang mới hoàn toàn. Dù vậy, bạn nên chắc chắn rằng trang web của bạn có các trang thích hợp để dành cho mỗi thuật ngữ bạn muốn nhắm mục tiêu và rằng các trang này một cách hợp lý phù hợp trong cấu trúc định hướng tổng thể của bạn và các chủ đề nội dung.
Tối ưu hóa bản sao trang web

Một khi bạn đã xác định được các trang để tối ưu hóa, bạn sẽ cần phải chỉnh sửa bản sao trang web của bạn để phù hợp điều kiện hội nhập của bạn trong khi giữ lại chiến lược nhắn tin để trang web của bạn không chỉ hấp dẫn đối với các công cụ tìm kiếm, nhưng con người khách truy cập đã đọc chúng.
Liên kết chiến lược

Đó là hữu ích để xem xét lại cơ cấu nội bộ liên kết của bạn để xác định cơ hội để chèn điều khoản chính vào neo văn bản dẫn đến các trang của bạn tối ưu hóa và đảm bảo rằng công cụ tìm kiếm hiệu quả có thể thu thập dữ liệu trang web của bạn. Lấy liên kết bên ngoài dẫn đến trang web của bạn cũng hữu ích cho các mục đích SEO, nhưng là một liên kết xây dựng riêng biệt nỗ lực vượt ra ngoài phạm vi của quá trình SEO thảo luận trong đề tài này.
Tags tiêu đề và định dạng Style Sheet

Áp dụng các thẻ tiêu đề thích hợp (ví dụ như H1, H2) để tiêu đề trang và các phân nhóm của bạn giúp đảm bảo rằng các điều khoản chính của bạn nhận được trọng tối đa; css trang phong cách của bạn có thể được định dạng sao cho các thẻ này là phù hợp với thiết kế tổng thể trang web của chương trình.
Định dạng trang đề

chức danh của bạn trang là một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến cả hai công cụ tìm kiếm xếp hạng và nhấp vào con người thông qua tỷ giá. Vì lý do này, điều quan trọng để đảm bảo rằng các tiêu đề của các trang của bạn tối ưu hóa được chiến lược worded để tích hợp các điều khoản quan trọng và hấp dẫn đối với du khách địa điểm tiềm năng.
Định dạng Meta Tags

Trong khi không còn nặng nề trọng trong công cụ tìm kiếm nhiều nhất, các định dạng phù hợp các từ khóa meta của bạn và thẻ mô tả đảm bảo rằng các điều khoản chính của bạn là thích hợp sử dụng trong các thẻ này thường bị hiểu sai, và rằng bạn không vi phạm bất kỳ quy tắc trong tiến trình.
Công cụ Tìm kiếm thông tin cơ bản

Trong nhiều trường hợp, các trang trên trang web của bạn có thể đã được lập chỉ mục trong công cụ tìm kiếm lớn như Google, Yahoo Search, và MSN. Nếu không, bạn có nhiều lựa chọn để gửi trang web của bạn đến những động cơ trực tiếp. Lấy liên kết từ các trang web hiện đang được lập chỉ mục trong các động cơ cũng có thể giúp công cụ tìm kiếm tìm và lập chỉ mục trang web của bạn. Nếu trang web của bạn có cấu trúc thân thiện với công cụ tìm kiếm liên kết thường thì bất kỳ trang mới bạn thêm sẽ tự động được tìm thấy bởi các công cụ tìm kiếm một cách nhanh nhất có thể là môt hoặc hai ngày.Giai đoạn III: Phân tích

Bài phân tích tối ưu cho phép đo lường kết quả chiến dịch.
Giám sát Công cụ Tìm kiếm

Sau quá trình giai đoạn II thực hiện, bạn nên theo dõi công cụ tìm kiếm lớn cho đến khi xác nhận rằng trang web của bạn tối ưu hóa đã được xác lập chỉ mục.
Vị trí Báo cáo

Một khi trang của bạn tối ưu hóa đã được xác lập chỉ mục của công cụ tìm kiếm, một báo cáo sau thời hạn tối ưu cho vị trí quan trọng của các trang web của bạn nên được chuẩn bị để đánh giá khách quan tương đối bạn cải thiện vị trí ban đầu của bạn.
Phân tích chiến lược

Sau khi đánh giá mới định vị công cụ tìm kiếm với các điều kiện mục tiêu của bạn, bạn nên tiếp tục theo dõi tiến độ để đánh giá các tác động của công việc này (tức là lợi nhuận trên đầu tư) và kế hoạch cho sự tăng trưởng trong tương lai và chiến lược bảo trì.

------------------ ------------------NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN

0 comments:

Post a Comment