Sunday, May 6, 2012

Tình yêu nơi công sở: nên hay không?

Standard

 Các mối tình nơi công sở thường được hình thành và nuôi dưỡng tại các công ty đề cao tình làm việc tập thể và lâu dài. Tuy nhiên việc kết hợp đời sống riêng tư và công việc có thể là mang đến nhiều bất lợi. Bài trắc nghiệm sau sẽ giúp bạn quyết định liệu có nên quan tâm đến điều này không. 
 1. Công ty của bạn có quy định ngăn cấm chuyện yêu đương không? 
Bạn chọn:  Có[  ]     Không[  ]


------------------ HẾT ------------------

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN

0 comments:

Post a Comment