Sunday, May 6, 2012

Nhà sư xuyên Việt "nhất bộ nhất bái" của Đại đức Thích Tâm Mẫn - Tin Tức - PhatTrien.net

Standard
Nhà sư xuyên Việt "nhất bộ nhất bái" của Đại đức Thích Tâm Mẫn - Tin Tức - PhatTrien.net


PhatTrien Chuyến xuyên Việt “nhất bộ nhất bái” về với non thiêng Yên Tử của Đại đức Thích Tâm Mẫn (chùa Hoằng Pháp - TPHCM) đã thu hút được sự quan tâm của hàng triệu người trên cả nước.


Nhà sư xuyên Việt "nhất bộ nhất bái" của Đại đức Thích Tâm Mẫn

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP


PHÁT TRIỂN


WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN

0 comments:

Post a Comment