Monday, October 27, 2014

TP.HCM đang chuyển sang dùng phần mềm nguồn mở

Standard
Theo ông Lê Thái Hỷ, giám đốc Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM, TP.HCM sẽ tập trung nhiều nguồn lực và kinh phí hằng năm để phát triển nền tảng mở phục vụ chính phủ điện tử với mong muốn khi người dân tham gia hệ thống chính quyền điện tử không phải quan tâm đến việc đang dùng phần mềm nào.

Hệ thống sẽ quản lý hồ sơ, văn bản đến, văn bản đi, lịch công tác, hồ sơ hành chính, thông báo kết luận... mà không cần lựa chọn phần mềm trong hệ thống. Những phân hệ cấp phép đảm bảo liên thông và kết nối tự động giữa các đơn vị như hồ sơ cấp phép cung cấp dịch vụ sẽ liên thông với hồ sơ đăng ký kinh doanh...

Từ nay đến năm 2014, TP.HCM sẽ thực hiện trên diện rộng việc chuyển đổi từ phần mềm nguồn đóng sang nguồn mở và tập hợp doanh nghiệp tham gia triển khai trên nền tảng lõi nguồn mở thống nhất. Từ năm 2014-2020, TP.HCM sẽ tập trung phát triển dịch vụ phần mềm trên nền điện toán đám mây và xã hội hóa công nghệ thông tin, xây dựng trung tâm kiểm định an toàn thông tin, chia sẻ triển khai hạ tầng thông tin dùng chung với các tỉnh, thành. Đây là lộ trình thực hiện dự án định hướng nền tảng phát triển hạ tầng thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử tại TP.HCM được Sở Thông tin - truyền thông đưa ra lấy ý kiến các cơ quan, doanh nghiệp trước khi triển khai.

Theo:   


0 comments:

Post a Comment