Tuesday, October 14, 2014

ColorZilla for Chrome

Standard
ColorZilla cho Google Chrome là một phần mở rộng hỗ trợ các nhà phát triển web và thiết kế đồ họa với màu sắc liên quan đến nhiệm vụ - cả cơ bản và nâng cao.

ColorZilla cho Chrome


ColorZilla bao gồm một Color Picker, Eye Dropper, Gradient phát điện và bổ sung nhiều công cụ màu sắc tiên tiến.

Với ColorZilla bạn có thể có được một màu đọc từ bất kỳ điểm nào trong trình duyệt của bạn, nhanh chóng điều chỉnh màu sắc này và dán nó vào một chương trình khác. Bạn có thể phân tích trang web và kiểm tra một bảng màu của màu sắc của nó. Bạn có thể tạo tiên tiến đa dừng CSS gradient. Và có nhiều hơn nữa ... 

ColorZilla cũng có sẵn như là một Firefox add-on .

Cho phép Chrome
Tại sao ColorZilla cần sự cho phép để "truy cập dữ liệu trên tất cả các trang web"?

Sự cho phép này là cần thiết bởi ColorZilla cho chức năng cơ bản của chọn màu sắc từ các trang web.

ColorZilla KHÔNG thu thập bất kỳ dữ liệu của bạn hoặc hoạt động duyệt web của bạn trên bất kỳ trang web. Vui lòng truy cập trang này để biết thêm.

Có gì mới
ColorZilla 0.5.3

Cho phép lấy mẫu màu sắc từ hình ảnh được tải trong các tab riêng biệt
Trang Analyzer cải tiến
Chỉnh tương thích với các phiên bản mới nhất của Chrome
ColorZilla 0.5

Phát hành công khai lần đầu ColorZilla cho Chrome
Giới thiệu Eyedropper, chọn màu, lịch sử bảng, trang web phân tích màu sắc, trình duyệt bảng và nhiều hơn nữa0 comments:

Post a Comment