Saturday, August 30, 2014

Excel - Hàm TODAY, Hàm trả về ngày hiện tại, Ví dụ minh họa

Standard
Hàm TODAY giúp bạn lấy ngày giờ hiện tại một cách chính xác nhất, bạn có thể sử dụng nó kết hợp với các hàm khác nhau để tính toán. Đặc biệt nó rất hữu ích trong việc tính toán giữa hai khoảng thời gian.
HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM TODAY TRONG EXCEL - VÍ DỤ MINH HỌA
Cú Pháp:=TODAY()
Chức Năng: Trả về ngày tháng năm hiện hành, nó không chứa tham số và thời gian được ngầm hiểu là 0 giờ.
Ví dụ
Ví dụ 1: Bạn muốn lấy thông tin của ngày hôm nay bạn nhấn =TODAY() và kết quả sẽ ra như hình bên dưới.
= TODAY()=6/16/2014
ham today trong excel
Ví dụ 2: Sử dụng kết hợp với các hàm khác. Bạn có một bảng tính như hình bên dưới
Bạn muốn tính tuổi của những người có trong bảng bạn thực hiện như sau:
Tại ô H9 bạn gõ: =YEAR(TODAY())-F9 và sau đó nhấn Enter. Bạn sẽ được kết quả như hình bên dưới:
Nhấn giữ chuột kéo kết quả cho các ô còn lại:
Ví dụ 3: Trả về ngày hiện tại cộng thêm 10
=TODAY() +10=18/6/2014
Bạn có thể kết hợp hàm TODAY trong Excel với nhiều hàm khác để phục vụ cho công việc tính toán của mình. Ngoài ra, nếu muốn lấy cả ngày giờ hiện tại bạn có thể sử dụng Hàm NOW trong Excel.


1 comments:

Post a Comment