Saturday, August 30, 2014

Excel - Hàm DAYS360, Hàm tìm số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày

Standard

Hàm tính số ngày DAYS360 là một trong những hàm thường được dùng để tính toán số ngày trong Excel. Đây là một hàm mà việc tính toán số ngày này chỉ dựa trên cơ sở một năm có 360 ngày.

Các hàm tính toán về ngày tháng trong Excel hiện được sử dụng rất nhiều trong các công việc văn phòng và báo cáo công việc. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng hàm DAYS360 để tính số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày.
HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM DAYS360 TRONG EXCEL - VÍ DỤ MINH HỌA
Cú PhápDAYS360(start_date, end_date, method)
=DAYS360(F4,F5,F6) 
Trong Đó
- start_date là ngày bắt đầu.
- end_date là ngày kết thúc.
- Method là cơ sở dùng để đếm ngày dựa trên 1 năm 360 ngày:
+ Method = 0 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ).
+ Method = 1 : Số ngày thực tế của mỗi tháng / Một năm có 360 ngày.
+ Method = 2 : Một tháng có 30 ngày / Một năm có 360 ngày (theo tiêu chuẩn Châu Âu).
Ví dụ:  Cho bảng dữ liệu bên dưới với các giá trị nhập vào tương ứng với các tham số của hàm DAYS360 trong Excel:
Bạn nhập công thức vào ô C9 để tính số ngày giữa 2 ngày bất kỳ. Ta được kết quả như hình dưới.
Vậy là bạn đã biết cách để sử dụng hàm DAYS360 để tìm số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày rồi đó. Bạn có thể đùng hàm này để tính ra kết quả trung gian là số ngày giữa 2 ngày cho trước rồi từ đó tính toán được những giá trị khác liên quan rất nhanh chóng và dễ dàng.0 comments:

Post a Comment