Saturday, May 18, 2013

Tổ chức Đại Lễ Phật Đản 2013 và Lễ An vị tượng Phật tại Chùa Thành (396/UBND-NC).

Standard

Kính gửi:
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
 - Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn.
 

Căn cứ Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004; Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Sau khi xem xét Bản đăng ký số 001/BĐK-BTS ngày 11/4/2013 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Đại lễ Phật đản 2013, phật lịch 2557 và Lễ tiếp nhận, an vị tượng Lam Ngọc Thích Ca Phật tổ; Văn bản số 005/CV-BTS ngày 02/5/2013 về việc thả Hoa đăng; Tờ trình 107/TTr-SNV ngày 22/4/2012 của Sở Nội vụ; Tờ trình số 464/TTr-SVHTTDL ngày 02/5/2013 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận về nội dung, chương trình tổ chức Đại Lễ Phật đản 2013, phật lịch 2557 và Lễ tiếp nhận, an vị tượng Lam Ngọc Thích Ca Phật tổ như sau:

1. Chấp thuận những nội dung chính tại Bản đăng ký số 001/BĐK-BTS ngày 11/4/2013 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Đại lễ Phật đản 2013, phật lịch 2557 và Lễ tiếp nhận, an vị tượng Lam Ngọc Thích Ca Phật tổ.

2. Đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố; Tượng đài Bác Hồ và Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ vào sáng ngày 22/5/2013

3. Tổ chức Đại lễ Phật đản và Lễ tiếp nhận, an vị tượng Lam Ngọc Thích Ca Phật tổ vào tối ngày 22/5/2013 tại sân trước Chùa Thành và thả Hoa đăng chào mừng Đại lễ Phật đản tại sông Kỳ Cùng ngay sau buổi lễ. Nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, yêu cầu giảm số lượng Hoa đăng thả tại sông Kỳ Cùng.

4. Treo 20 băng rôn (theo nội dung đã đăng ký) chào mừng Đại Lễ Phật đản tại một số tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Lạng Sơn từ ngày 19/5/2013 đến hết ngày 24/5/2013.

5. Về việc treo cờ Tổ quốc, cờ phật giáo từ ngày 19/5/2013 đến hết ngày 24/5/2013:

- Treo cờ Tổ quốc, cờ Phật tại Chùa Thành;
- Tại tư gia của phật tử, cờ phật treo trong nhà (việc treo cờ ngoài nhà cần thực hiện đúng Điều lệ số 974/TTg ngày 21/7/1956 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 31/TB ngày 15/02/1993 của Chính phủ).

6. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Chùa Thành và các tổ chức, cá nhân liên quan có kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Lễ tiếp nhận, an vị tượng Lam Ngọc Thích Ca Phật tổ. Việc tổ chức Lễ tiếp nhận đảm bảo đúng quy định và không thành lập Ban Tổ chức.

7. Ban Đại diện Phật giáo tỉnh liên hệ với các cơ quan, đơn vị:
- Với Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn để được hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện tổ chức Đại lễ Phật đản 2013, phật lịch 2557 và Lễ tiếp nhận, an vị tượng Lam Ngọc Thích Ca Phật tổ đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh môi trường và vị trí treo băng rôn biểu ngữ chào mừng Đại Lễ Phật đản.
- Với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và thành phố để đưa tin, tuyên truyền về hoạt động Đại Lễ Phật đản.
- Với Công an tỉnh và thành phố Lạng Sơn để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Các cơ quan, đơn vị hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện khi Ban Đại diện Phật giáo tỉnh liên hệ để đảm bảo Đại lễ Phật đản 2013, phật lịch 2557 và Lễ tiếp nhận, an vị tượng Lam Ngọc Thích Ca Phật tổ diễn ra thành công tốt đẹp./.


 www.DauDuaTinhLuyen.com  Chuyên trang thông tin về Dừa  Dầu Dừa.  http://daudua.phattrien.net
www.NukevietCMS.comHệ thống quản trị website chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo mật tốt.

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN

0 comments:

Post a Comment