Thursday, May 23, 2013

Hùng Tuấn đã thêm bạn vào vòng kết nối của anh ấy và mời bạn tham gia Google Google+

Standard
Hùng Tuấn đã thêm bạn vào vòng kết nối của anh ấy và mời bạn tham gia Google+.
Tham gia Google+
Google+ làm cho việc chia sẻ trên web giống chia sẻ trong cuộc sống thực hơn.
Vòng kết nối
Một cách dễ dàng để chia sẻ điều này với bạn bè lớp đại học, điều kia với bố mẹ và hầu như không chia sẻ gì với sếp của bạn. Giống như trong cuộc sống thực.
Hangouts
Cuộc trò chuyện thú vị hơn khi trực tiếp thấy mặt nhau. Tham gia Hangout video từ máy tính hoặc điện thoại di động của bạn để cập nhật, xem video trên YouTube cùng nhau hoặc trao đổi câu chuyện với tối đa 9 người bạn cùng một lúc.
Di động
Trò chuyện nhóm nhanh chóng. Ảnh tự tải lên. Cái nhìn toàn cảnh về những gì đang diễn ra xung quanh. Chúng tôi xây dựng Google+ với sự lưu tâm về tính năng di động.
Bạn nhận được thông báo này vì Hùng Tuấn đã mời dangtinblog@phattrien.net tham gia Google+. Hủy đăng ký nhận những email này.
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USA

0 comments:

Post a Comment