Friday, May 3, 2013

Đầu tư công trình chống hạn

Standard

Ngày 15.4, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã thống nhất chủ trương đầu tư công trình đập tạm trên sông Quảng Huế (H.Đại Lộc) để phục vụ công tác chống hạn năm 2013.

Đây là nỗ lực mới trong điều kiện địa phương đang thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng. Theo Sở NN-PTNT, toàn tỉnh hiện có 20 trong gần 75 hồ chứa đầy nước, qua cân đối thì các hồ lớn mới đảm bảo đủ nước cho vụ hè thu 2013, còn các hồ nhỏ phải xây dựng phương án chống hạn cuối kênh và tích cực. Với hệ thống các trạm bơm, đặc biệt hệ thống sông Thu Bồn-Vu Gia, cần có sự phối hợp giữa lịch xả nước với lịch canh tác thời vụ ở hạ lưu mới có thể đảm bảo nguồn nước chống hạn.
H.X.H

0 comments:

Post a Comment