Friday, June 1, 2012

Vào facebook mạng VNPT và FPT - Tin Tức - Phát Triển

Standard
PhatTrien Bạn tải file về rồi giải ra bạn se được file "PhatTrien.net - vao facebook mang VNPT va FPT.exe" Bạn chạy file này (cái này sử dụng tốt cho win xp) các win khác thì mình chưa có thử. Sau khi chạỵ xong bạn vô tư vào facebook.com như vào các web khác bình thường.

Vào facebook mạng VNPT và FPT

------------------  Vào facebook mạng VNPT và FPT - Tin Tức - Phát Triển ------------------

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN

0 comments:

Post a Comment