Wednesday, June 6, 2012

Quy trình tạo một bài viết trong Joomla!

Standard


Content (bài viết) trong Joomla! được tổ chức theo mô hình phân cấp và chỉ gồm 2 mức. Mức cao nhất: Section (phần/mục), mức tiếp theo: Category (chuyên mục) là mức con của Section.
Bạn có thể xem sơ đồ dưới đây hoặc hình vẽ mô tả bên cạnh.
|Section|
--------|Category|
-----------------|Content 1|
-----------------|Content 2|

Do vậy để tạo một bài viết chúng ta cần thực hiện tối đa là 3 bước.

Bước 1. Tạo Section (phần/mục).
Bước 2: Tạo Category (chuyên mục).
Bước 3: Tạo Content (bài viết).
Chú ý:

Khi tạo Website nên định hình và tạo ngay các phần/mục (Section) và các chuyên mục (Category) tương ứng.
Joomla! chỉ hỗ trợ phân cấp thành 2 mức như trên. Do vậy nếu muốn chia thành nhiều mức hơn bạn cần tìm một component hỗ trợ từ site: http://extensions.joomla.org

 ------------------ HẾT ------------------

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN

0 comments:

Post a Comment