Tuesday, May 8, 2012

Nhân viên “nghìn đô” phát điên vì áp lực kiếm tiền - Tin Tức - PhatTrien.net

Standard
Nhân viên “nghìn đô” phát điên vì áp lực kiếm tiền - Tin Tức - PhatTrien.net

hatTrien Không chỉ những người không kiếm được việc làm, mà cả những trí thức có vị trí cao trong các công ty, nhưng khi đứng trước những khủng hoảng về kinh tế, áp lực công việc, áp lực gia đình đè nặng lên vai, không ít người cũng đã phải ngậm ngùi vào... viện tâm thần.
Nhân viên “nghìn đô” phát điên vì áp lực kiếm tiềnNHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN

0 comments:

Post a Comment