Saturday, May 5, 2012

Hơn 1.000 người quy y Tam Bảo ngày Phật đản - Tin Tức - PhatTrien.net

Standard
Hơn 1.000 người quy y Tam Bảo ngày Phật đản - Tin Tức - PhatTrien.net


PhatTrien Quy y Tam Bảo là bước đầu tiên trong quá trình tu tập hàng ngày và cũng là nền tảng của việc hành trì các giới do đức Phật chế ra mà Tăng Ni cũng như người tu tại gia phải tuân thủ trong Phật pháp.
Chư Tăng giảng cho các giới tử (người xin quy y - PV) về ý nghĩa của việc Quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới trong Phật giáoNHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN

0 comments:

Post a Comment