Friday, May 25, 2012

44 phím tắt hữu dụng trên tất cả trình duyệt - Tin Tức - Phát Triển

Standard
44 phím tắt hữu dụng trên tất cả trình duyệt - Tin Tức - Phát TriểnPhatTrien Một số trình duyệt web thường chia sẻ số lượng lớn các phím tắt phổ biến. Cho dù bạn đang sử dụng Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, IE, Apple Safari hay Opera thì các phím tắt sau đây đều có thể sử dụng được.
Thao tác với Tab

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN

0 comments:

Post a Comment