Friday, March 2, 2012

Tài liệu hướng dẫn đầu tư từ Internet

Standard
Đây là quyển sách giúp chúng ta có được cái nhìn chi tiết hơn về khuynh hướng đầu tư từ Internet. Với hơn 8 năm kinhnghiệm về công nghệ đầu tư ngân hàng, Imran Khan đã phân tích những cách thức đầu tư online bao gồm: quảng cáo trực tuyến, Thương mại điện tử, du lịch trực tuyến và mạng XH. Đây là quyển sách mà các nhà đầu tư từ Internet nên có. Tài liệu hướng dẫn đầu tư từ Internet

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN

0 comments:

Post a Comment