Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Giao diện website

Standard
PhatTrien thiet ke web

Giao diện website

Giao diện web công ty 140
Giao diện web công ty 140
Đăng ngày 20-10-2011 12:02:01 PM
Giá : 500 000 VND
Giao diện dành cho các website công ty, giới thiệu doanh nghiệp
Giao diện web Shop mỹ phẩm
Giao diện web Shop mỹ phẩm
Đăng ngày 20-10-2011 11:57:00 AM
Giá : 1 100 000 VND
Giao diện phù hợp với các website bán hàng, shop mỹ phẩm... Điểm đặc biệt của Theme này là có 6 block đi kèm theo theme (trong đó có 5 block dành cho module Shop, 1 block dành cho module Weblinks) để phục vụ việc trình bày theme một cách sáng tạo.
Giao diện web dating agency
Giao diện web dating agency
Đăng ngày 20-10-2011 11:52:15 AM
Giá : 500 000 VND
Giao diện web dating agency
Giao diện website I-travel
Giao diện website I-travel
Đăng ngày 20-10-2011 11:46:42 AM
Giá : 800 000 VND
Giao diện website I-travel
Giao diện elextronic store 01
Giao diện elextronic store 01
Đăng ngày 20-10-2011 11:33:38 AM
Giá : 1 500 000 VND
Giao diện elextronic store 01
Giao diện grayscale shop online
Giao diện grayscale shop online
Đăng ngày 20-10-2011 11:29:31 AM
Giá : 1 300 000 VND
Giao diện shop wine
Giao diện shop wine
Đăng ngày 20-10-2011 11:22:33 AM
Giá : 1 200 000 VND
Giao diện shop wine
Theme shop free pop
Theme shop free pop
Đăng ngày 20-10-2011 11:19:33 AM
Giá : 1 200 000 VND
Giao diện shop free pop music & movie
Giao diện website PT32_V3
Giao diện website PT32_V3
Đăng ngày 13-10-2011 10:51:52 PM
Giá : 350 000 VND
Giao diện website PT32_P3 Các vị trí thiết kế trong theme: BANNER | BANNER1 | BANNER2 | BANNER3 | MENU SITE | HEADER | HEADER1 | HEADER2 | HEADER3 | LEFT | LEFT1 | LEFT2 | LEFT3 | RIGHT | RIGHT1 | RIGHT2 | RIGHT3 | TOP | TOP1 | TOP2 | TOP3 | BOTTOM | BOTTOM1 | BOTTOM2 | BOTTOM3 | FOOTER | FOOTER1 | FOOTER2 | FOOTER3 | FOOTER SITE | FOOTER SITE BOTTOM
Giao diện website PT32_V2
Giao diện website PT32_V2
Đăng ngày 13-10-2011 10:48:32 PM
Giá : 350 000 VND
Giao diện website PT32_P2 Các vị trí thiết kế trong theme: BANNER | BANNER1 | BANNER2 | BANNER3 | MENU SITE | HEADER | HEADER1 | HEADER2 | HEADER3 | LEFT | LEFT1 | LEFT2 | LEFT3 | RIGHT | RIGHT1 | RIGHT2 | RIGHT3 | TOP | TOP1 | TOP2 | TOP3 | BOTTOM | BOTTOM1 | BOTTOM2 | BOTTOM3 | FOOTER | FOOTER1 | FOOTER2 | FOOTER3 | FOOTER SITE | FOOTER SITE BOTTOM
Giao diện website, PT32_P1
Giao diện website, PT32_P1
Đăng ngày 13-10-2011 10:46:20 PM
Giá : 350 000 VND
Giao diện website PT32_inet Các vị trí thiết kế trong theme: BANNER | BANNER1 | BANNER2 | BANNER3 | MENU SITE | HEADER | HEADER1 | HEADER2 | HEADER3 | LEFT | LEFT1 | LEFT2 | LEFT3 | RIGHT | RIGHT1 | RIGHT2 | RIGHT3 | TOP | TOP1 | TOP2 | TOP3 | BOTTOM | BOTTOM1 | BOTTOM2 | BOTTOM3 | FOOTER | FOOTER1 | FOOTER2 | FOOTER3 | FOOTER SITE | FOOTER SITE BOTTOM
Giao diện website PT32_inet
Giao diện website PT32_inet
Đăng ngày 13-10-2011 10:44:08 PM
Giá : 350 000 VND
Giao diện website PT32_inet Các vị trí thiết kế trong theme: BANNER | BANNER1 | BANNER2 | BANNER3 | MENU SITE | HEADER | HEADER1 | HEADER2 | HEADER3 | LEFT | LEFT1 | LEFT2 | LEFT3 | RIGHT | RIGHT1 | RIGHT2 | RIGHT3 | TOP | TOP1 | TOP2 | TOP3 | BOTTOM | BOTTOM1 | BOTTOM2 | BOTTOM3 | FOOTER | FOOTER1 | FOOTER2 | FOOTER3 | FOOTER SITE | FOOTER SITE BOTTOM
Giao diện website HRV
Giao diện website HRV
Đăng ngày 13-10-2011 10:42:02 PM
Giá : 300 000 VND
Giao diện website HRV Các vị trí thiết kế trong theme: BANNER | BANNER1 | BANNER2 | BANNER3 | MENU SITE | HEADER | HEADER1 | HEADER2 | HEADER3 | LEFT | LEFT1 | LEFT2 | LEFT3 | RIGHT | RIGHT1 | RIGHT2 | RIGHT3 | TOP | TOP1 | TOP2 | TOP3 | BOTTOM | BOTTOM1 | BOTTOM2 | BOTTOM3 | FOOTER | FOOTER1 | FOOTER2 | FOOTER3 | FOOTER SITE | FOOTER SITE BOTTOM
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét