Friday, November 18, 2011

Lưu trữ và phục hồi mật khẩu cho các chương trình Chat

Standard
MessenPass là chương trình lưu trữ và phục hồi mật khẩu trên các chương trình chat tức thời thông dụng như MSN Messenger, Windows Messenger, Yahoo Messenger, Google Talk, ICQ Lite, AOL Instant Messenger, Trillian, Miranda, GAIM. Khi đó, nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập thì MessenPass sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho ban.


Chương trình yêu cầu bạn phải bật chức năng nhớ mật khẩu để có thể sử dụng tốt chương trình. Khi đó, chương trình sẽ tự dò tìm mật khẩu, mã hóa và lưu trữ trong một tập tin Excel cho bạn dùng khi cần.

MessennPass dung lượng bé hạt tiêu chỉ 85KB. Tương thích mọi Windows. Bạn tải dùng miễn phí tại http://thegioiwebsite.net/news/files/documents/mspass_setup.exe
NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN

0 comments:

Post a Comment